Vánoční dárek pro ženu. Význam Vánoc a biblické zahrady.

Vánoce  jsou celosvětovou oslavou s významem, který si občas už ani neuvědomujeme. Objevte biblické zahrady, ze kterých vychází také tradice vánočního stromečku. A vzácnou zahradu stříbrných a zlatých květin, která vám může přinést okouzlující vánoční dárky pro vaše nejbližší.

Klanění pastýřů od Gerarda van Honthorsta (1622) zobrazuje narození Ježíše

Význam Vánoc


Vánoce jsou pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím roku. Staly se každoroční oslavou, která přesahuje náboženský význam.

Jsou nejen připomínkou narození Ježíše Krista, ale i poselstvím lásky a soucitu, přinesením světla do zimního období, podporou soudržnosti a rodinných vztahů, kulturní rozmanitosti a povzbuzením k reflexi. A také ekonomickým stimulem a maloobchodní tradicí.

Foto: Klanění pastýřů od Gerarda van Honthorsta (1622) zobrazuje narození Ježíše. Courtesy Wikipedia.

Vánoční atmosféra osvětleného města s vánočním stromkem

Vánoce jako celosvětová oslava


Vánoce jsou celosvětovou oslavou bez ohledu na náboženství.

Uznání Vánoc a jejich oslavy se ale v různých zemích liší. Většina vlád po celém světě prohlašuje Vánoce za oficiální státní svátek (některé země dokonce uznávají jak gregoriánské Vánoce 25. prosince, tak juliánské Vánoce 7. ledna). Jiné státy uznávají Vánoce pouze jako kulturní událost. A pouze velmi malá skupina zemí zaujala k Vánocům negativní postoj (např. Severní Korea nebo některé muslimské státy jako například Alžírsko a Libye, které nemuslimské svátky považují za porušení islámských principů).

24. prosince se slaví Vánoce v Čechách, Polsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku, Dánsku, nebo třeba v Argentíně a Kolumbii a 7. ledna například v Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Řecku nebo Srbsku. 

Rajská zahrada s pádem člověka od Jana Brueghela staršího a Pietera Paula Rubense (cca 1615).

Biblické zahrady


Příroda často slouží lidem pro vyjádření božského. A zahrady se svou krásou a klidem mají v biblických vyprávěních zvláštní místo a symboliku.

Rajská zahrada

Zahrada Eden představuje inaugurační zahradu lidstva. Zobrazuje nevinnost, čistotu a neporušené společenství s Bohem. Genesis popisuje Eden jako místo nesrovnatelné krásy a hojnosti, kde Adam a Eva kráčeli s Bohem. Eden se ale také stává i místem pádu lidstva, ztracení nevinnosti a důsledků neposlušnosti. Pro věřící představuje Eden jak dokonalost Božího stvoření, tak touhu po návratu k Bohu.

Getsemanská zahrada

V kontrastu s rajským klidem odhaluje Getsemanská zahrada hloubku Ježíšova utrpení před jeho ukřižováním. Nachází se v Jeruzalémě na úpatí Olivetské hory. Bylo to místo, kde se Ježíš modlil, aby od něho odešlo utrpení a kde se nakonec podřizuje Otcově vůli. Getsemanská zahrada symbolizuje cestu odevzdanosti a sílu, kterou lze nalézt v podřízení se Boží vůli. Současné zahradě v Jeruzalémě dominuje Kostel všech národů. V Bibli jsou zmíněny i další zahrady, která odrážejí biblická témata a duchovní symboliku.

Foto: Rajská zahrada s pádem člověka od Jana Brueghela staršího a Pietera Paula Rubense (cca 1615). Courtesy Wikipedia

Rytina publikovaná ve 40. letech 19. století královny Viktorie a prince Alberta

Původ vánočního stomečku v biblické zahradě


Používání stálezelených stromů, girland a různých věnců, jako symbol věčného života, bylo zvykem už starých Egypťanů, Číňanů i Hebrejců. 

Moderní vánoční stromek ale pravděpodobně pochází ze západního Německa. A pravděpodobně vychází z oblíbené středověké hry o Adamovi a Evě „rajský strom“, ve které jedle ověšená jablky představovala Rajskou zahradu. Němci stavěli  ve svých domovech rajský strom na svátek Adama a Evy (24. prosince) a zavěšovali na něj oplatky (symbolizující hostie) a také občas svíčky (symbolizující Ježíše Krista). Vánoční stromeček, který je pro nás symbolem vánočních dárků, má tak pravděpodobně svůj původ v biblické zahradě.

Do Anglie se vánoční stromek dostal na počátku 19. století a popularizován byl v polovině 19. století princem Albertem (narozeným v Německu), manželem královny Victorie. Viktoriánský vánoční stromeček zdobily hračky, dárky, ozdobné dorty zavěšené na stuhách a papírových řetězech, svíčky a bonbóny.

Foto. Rytina publikovaná ve 40. letech 19. století královny Victorie a prince Alberta vytvořila mezi lidmi vánočních stromků. Courtesy Wikipedia

Původ vánočních dárků


Dávání dárků je tradice stará pravděpodobně jako lidstvo samo. Pravděpodobně to byla praxe běžná už v pravěku, kdy pomáhala udržovat přátelské vztahy mezi různými skupinami lidí.  

V době před Římem existovala tradice rozdávání dárků na Nový rok. A době Říma byly nejoblíbenější svátky tzv. Saturnálie. Večírky, hodování a předávání dárků trvalo od 17.12. do 23.12. 

Podle křesťanské tradice je tradice dávání vánočních dárků symbolem darů od Tří králů (Mudrců z Východu) Ježíšovi. Přišli se mu poklonit po jeho narození v Betlémě a přinesli mu tři dary - zlato, kadidlo a myrthu.

Foto: Gerard David, Adoration of the Kings, (okolo 1515). Courtesy Wikipedia

Vánoční kytice stříbrných květin na svátečním stole

GIYOU zahrada stříbrných a zlatých květin 


Příběh vzácné zahrady začal u dvou lidí - muže a ženy. Inspirací jim byla jejich zahrada historikcé usedlosti i jejich vztah. Byly pro ně projevem krásy, života, lásky, lidského snažení a přání dát lidem nový prožitek. Více o příběhu GIYOU najdete zde. A proč jsou květiny pro lidi přitažlivé najdete zde. A unikátní květiny vzácné zahrady jsou nejen dárkem pro řadu jiných příležitostí, ale i okouzlujícím vánočním dárkem.

Žena se zlatými zvonky u tváře

Dárky pro ženu k Vánocům


Ať už hledáte k Vánocům dárek pro manželku, přítelkyni, dceru nebo mámu, vyberte vánoční dárek, který bude vycházet ze smyslu Vánoc a bude výrazem vaší lásky, péče a pozornosti.

Každý má jiný pohled na povahu dárků, který hledá. Pokud hledáte půvabný, nadčasový a jedinečný dárek, inspirujte se vzácnou zahradou stříbrných a zlatých kvěitn. GIYOU květiny jsou šperkem i květinou a zosobněním krásy, radosti a lásky. A dobře se hodí k hodnotám Vánoc a dárkům pro vaše nejbližší.

Tipy na originální vánoční dárky pro ženu 

Objevte půvab a unikátní šperkařské mistrovství stříbrných a zlatých květin pro vánoční dárky pro ženu. Vyberte si z jednotlivých stříbrných nebo zlatých květin nebo různých stříbrných nebo zlatých kytic. Z GIYOU květů můžete pro vaše nejbližší vytvořit unikátní i výjimečný dárek, který bude zdobit domov a předávat se mezi generacemi.

GIYOU
info@giyou.cz