Puncy GIYOU stříbrných a zlatých květin

Puncovní kontrola v České republice

Kontrolní puncovní systém je v České republice povinný. Navíc, je Česká republika signatářem Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals), Vídeň, 1972. Hmotnostní výjimky jsou v České republice pro zlato do 0,5g a stříbro do 3g. Puncovní značky ČR jsou v EU uznávány prakticky ve všech zemích Evropy, a to buď na základě členství ČR v EU nebo proto, že puncovní systém ČR je obecně vnímán jako dostatečně nezávislý a garantující ochranu spotřebitelů. 

Oficiální puncovní značky České republiky najdete zde.

Puncy GIYOU stříbrných a zlatých produků

Veškeré květiny jsou puncovány vždy výrobním puncem a puncem ryzosti a v případě, že jsou nad zákonný limit (zlato 0,5 g, stříbro 3 g) jsou navíc puncovány Puncovním úřadem ČR.

GIYOU stříbrné a zlaté květiny mohou být také puncovány CCM - označením dle Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals) (Vídeň, 1972). Pokud bude zahraniční kupující požadovat, i nad zákonnou povinnost, označit květiny CCM puncem, prosím kontaktujte při objednávce zákaznický servis (tel: +420-775-555-531, email: info@giyou.cz), označení CCM pro vás opatříme.

Ryzost kovu prodávaných produků

Prodáváme květiny ze stříbra a zlata následující ryzosti:

 • Zlato 585/1000 (14 karátové zlato), obsahující 585 dílů z ryzího zlata a 415 dílů z ostatních kovů 
 • Zlato 750/1000 (18 karátové zlato), obsahující 750 dílů z ryzího zlata a 250 dílů z ostatních kovů (výroba na zakázku)
 • Zlato 999/1000 (24 karátové zlato), které neobsahuje žádné doplňky jiných kovů (výroba na zakázku)
 • Stříbro 925/1000, obsahující 925 dílů z ryzího stříbra a 75 dílů z ostatních kovů

Informace o puncování vybraných zemí

V přehledu najdete základní informace u puncování stříbrných a zlatých šperků vybraných zemí. **

Austrálie
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • puncovní systém dobrovolný
Dánsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinná registrace a dobrovolné kontrolní označování 
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 3g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a další
Finsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - dobrovolný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 10g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a zahraniční puncy, pokud jsou v souladu s finskými národními požadavky
Francie

 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • je povinnost označovat puncem, ale mohou být označovány rovněž výrobcem
Itálie
 • Žádající stát Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972) (není signatář)
 • Kontrolní sytém - dobrovolný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 1g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM, puncy EU, EEA a Švýcarska 
Chorvatsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 3g, stříbro 3g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a všechny z EU, EEA a EFTA
Irsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - žádné
 • Uznávání punců: CCM a puncy a puncy ze zemí EU s ekvivalentním systémem kontroly a puncování
Israel
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém – mix, týkající se jen zlata
 • Hmotnostní výjimky - zlato 2g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM
Japonsko
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • puncovní systém dobrovolný
Kypr
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky – Zlato 1g, Stříbro 3g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a puncy z EU za podmínky ekvivalentnosti systému nebo standardů 
Maďarsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 2g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • uznávání punců: CCM a puncy z České republiky, Polska, Slovenska, Kypru a Nizozemí
Německo
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • kontrolní sytém - dobrovolný
Nizozemí
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky -zlato 1g, stříbro 8g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a Belgie, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Malta,  Poland; Portugal, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden a United Kingdom
Nový Zéland
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • puncovní systém dobrovolný
Polsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 5g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a puncy zemí EU
Portugalsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 0.5g, stříbro 2g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a puncy ze zemí EU/EEA a ze zemí dle vzájemných uznávacích dohod
Rakousko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - dobrovolný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 2g, stříbro 30g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a všechny z EEA
Singapur
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • puncovní systém dobrovolný
Slovensko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 0.5g, stříbro 2g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a puncy ze zemí EU s ekvivalentním systémem kontroly a puncování
Slovinsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 7g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a všechny z EFTA poskytující ekvivalentní úroveň ochrany veřejných zájmů podle práva Slovinska
Spojené státy americké
 • není signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • puncovní systém dobrovolný
Švýcarsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní systém pro šperky dobrovolný
 • Hmotnostní výjimky - žádné
 • Uznávání punců: CCM a puncy Itálie a Francie 
Švédsko
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - smíšený
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 3g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM a všechny puncy z EEA
Velká Británie
 • Signatář Konvence o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (Vídeň, 1972)
 • Kontrolní sytém - povinný
 • Hmotnostní výjimky - zlato 1g, stříbro 7,78g (hmotnostní výjimky pro CCM nejsou)
 • Uznávání punců: CCM
 • Po Brexitu skončila ve Velké Británii povinnost uznávat rovnocenné puncovní značky EU

** Informace poskynuté v tomto přehledu mají pouze informační účel a nemají oficiální ani právní povahu. K ujištění, že informace jsou správné a aktuální, prosím kontaktuje příslušné úřady. Učel přehledu je pouze informační. Přehled můžeme čas od času aktualizovat a doplňovat.