Etika a udržitelnost GIYOU

Firemní, sociální a obchodní etika

GIYOU šperkové květiny jsou vytvářeny malou rodinou firmou. Naše vztahy uvnitř firmy i doposud řada našich nejdůležitějších vztahů s obchodními partnery jsou osobní a blízké. Chceme vytvářet krásné věci na krásném místě i v krásném světě. A tomu odpovídá naše činnost, i náš pohled na okolní svět a naše další aktivity. Věříme, že dávání zpět komunitě je důležité, a to nejen ve formě finančních příspěvků. Profesionální a etická úroveň firmy a našich produktů je pro nás tak samozřejmá, že vytváření pravidel v této oblasti je pro nás zbytečné. A věříme, že naše činnost a výsledky naší práce jsou přesvědčivější než slova.

Naše produkty

  • Chceme být výrobce kvalitních a udržitelných produktů. Naše květiny ze stříbra a zlata jsou svou povahu oběhový výrobek, protože je lze v případě potřeby opravit nebo recyklovat na novou věc. Také obchod se šperky je udržitelnější než jiná průmyslová odvětví, protože spotřebitelé mají tendenci předávat své šperky dalším generacím. Chceme, aby naše výrobky vydrželi dlouhou dobu a nechceme vytvářet rychlou módu, která brzy zanikne. Design našich stříbrných a zlatých květin je nadčasový a má předpoklad, že vydrží v oblibě po dlouhou dobu.
  • Veškeré naše výrobky jsou vytvářeny lokálně v České republice. Nepotřebujeme proto zasílat vzorky, materiály nebo výrobky do/ze zahraničí. Výrobu v České republice chceme ponechat.
  • Nevyrábíme velkosériově. Soustředíme se na úzké a velmi specifické produkty - vytváření květin ze stříbra a zlata. Květiny vyrábíme ruční šperkařskou technikou a pouze tolik, kolik prodáme. Nevytváříme zbytečné zásoby.
  • Nepracujeme s jinými kovy než stříbrem a zlatem. Stříbro i zlato, které na výrobu používáme, jsou plně recyklovatelné. Pokud by zákazník nechtěl již svůj šperk, může být roztaven a přetvořen do nového produktu za použití stejného materiálu. Hodnota těchto materiálů vytváří udržitelný životní cyklus.
  • Přejeme si vytvářet kvalitní, pečlivě a odborně vytvořené produkty, které mohou být předávány z generace na generaci. Proto i nabízíme našim zákazníkům opětovné pokovení květin, čištění nebo jiné opravy. Maximalizaci životnosti každého produktu považujeme za důležitý krok k cirkulární ekonomice.

Naše kovy

  • Stříbro je drahý kov, který produkuje nejmenší uhlíkovou stopu (ve srovnání se zlatem nebo platinou). Používání stříbra je z tohoto pohledu pro životní prostředí šetrnější.
  • Vzácné kovy jsou pro výrobu našich šperkových květin podstatné. Těžba primárních vzácných kovů  může být pro životní prostředí problematická. A používání recyklovaného stříbra snižuje emise CO2 o dvě třetiny ve srovnání s vytěženým stříbrem. Proto jsme se rozhodli pokusit se používat pro výrobu stříbrných květin certifikované recyklované stříbro. V současné době hledáme dodavatele certifikovaného recyklovaného stříbra a věříme, že brzy budeme moct nabídnout prodej květin z recyklovaného stříbra. Recyklovaný kov se neliší od nově vytěženého kovu, má stejnou kvalitu, vzhled i vlastnosti.

Naše balení a recyklace

S plastem prakticky vůbec nepracujeme ani pro balení produktů. Všechny papíry (krabice, papírová balení apod.) jsou buď znovu použity nebo recyklovány. Veškeré naše přepravní krabice jsou buď 100% recyklovatelné nebo vyrobené z recyklovaných materiálů.