Jak vznikají GIYOU květiny (část I.)

V několika článcích vám postupně prozradíme, jak GIYOU květiny vznikají. Tato úvodní část bude o výběru květiny a jejím poznávání. Je to část naší práce, kterou každá nová květina začíná a předchází práci na modelu.

Výběr květiny

Ptáte se nás často, jak vybíráne květiny. Přesto, že je ve výběru i kus živelnosti, řídíme se tím, aby:   

  • květina měla zajímavé tvary
  • pokud nemá květina  soliterní postavení, aby byla vhodná do kytic s dalšími květinami
  • byla šperkařsky proveditelná. Lákají nás i technické a výrobní výzvy, ale přejeme si vytvářet věci, které budou určeny lidem a nebudou náročnou výrobou určeny převážně pro umělecké výstavy nebo výjimečné příležitosti 
  • květina byla vhodná pro případé zařazení do limitované výrobní kolekce (prvá limitovaná květina bude pravděpodobně už v roce 2023)
  • květina se hodila do nějakého obecného tématu, které můžeme mít
  • byla oblíbená. Rádi posloucháme přání lidí na vytvoření nových druhů květin.

Poznávání a kreslení

Květiny jsou pro lidi přitažlivé. Působí na naše smysly tvary, detaily, barvou, vůní, jemností, hebkostí. Proto i květiny pravděpodobně evolučně vznikly, aby přitahovaly.

Při vytváření GIYOU květin jsou pro nás důležité především tvary. Zejména tvary částí květu - květní obal, tyčinky, pestík, květní lůžko a květní stopka - a jak jsou uspořádány.

Pozorujeme živou květinu i v jejím různém vývoji. Pracovní stůl  designéra je v tento čas plný váz se studovanými květinami. Pak nám pomáhají její biologické popisy a především kreslení. Skicujeme květinu v jejím různém vývoji květu.

A výsledkem této přípravy je pak představa modelu. A schopnost designéra na něm začít pracovat. A může tak začít příprava modelu ze šperkařského vosku, o které bude další článek.

GIYOU
info@giyou.cz