11 nejkrásnějších zahrad Prahy a GIYOU GARDEN

Objevte skryté klenoty Čech - nejzajímavější zahrady v srdci Prahy

Praha má množství půvabných zahrad a parků, které nabízí místním lidem i turistům něco vzácného, co zbytek města nenabízí - únik do oázy klidu a krásy přírody začleněné do hluboké historie. Některé z nich jsou součástí Světového dědicví UNESCO a patří k nejpůvabnějším v Evropě.  V tomto průvodci vybranných pražských zahrad najdete naše tipy a informace k nejkrásnějším a nejzajímavějším zahradách v samotném centru Prahy, které stojí za to navšítivit.  A při vašich toulkách můžete objevit i neobvyklou pražskou zahradu - GIYOU GARDEN. 

Unikátní pražské zahrady a GIYOU zahrada

Žena s kyticí květin GIYOU prohlížející si Prahu z Hradčan

Pražské královské zahrady 

Řada pozoruhodných zahrad v Praze se nachází v původních královských a šlechtických rezidencích. Poskytovaly potěšení královským a šlechtickým rodinám, někeré měly praktické pěstitelské účely, vytvářely kulisu pro významné soukromé a oficiální události a měly funkci reprezentativní. 

Veškeré zahrady po staletí vznikají z potřeby vytvořit krásnější a úrodnější svět, než ten, ve kterém žijeme. Jsou místem pěstování, požitkářství, reality, meditace, hry smyslů a zážitků, reprezentace, estetiky, učení. A vždy poskytují člověku osvěžení. 

Světově unikátní stříbrná a zlatá zahrada

A pokud, při toulkách krásnými pražskými zahradami, budete mít chuť, můžete  odhalit další skrytý klenot Prahy, který jinde nepotkáte - unikátní zahradu stříbrných a zlatých květin GIYOU GARDEN. Rodinná česká firma, která je vytváří vám ráda bude osobním průvodcem a podělí se s vámi o jejich vášeň.

GIYOU zahrada byla inspirována zahradou půvabné historické usedlosti v Čechách  A podobně jako živé zahrady GIYOU vznikla z touhy vytvořit obohacující prostor, ve kterém bude prožitkem samotná procházka i přinese potěšení a užitek z mistrovských květin, které se v ní pěstují. 

Tipy na 11 nejkrásnějších zahrad v srdci Prahy a objevení skrytých klenotů 

Královská zahrada Pražského hradu

PROCHÁZKA NA PRAŽSKÉM HRADĚ

1. Královská zahrada Pražského hradu

Královská zahrada s rozlohou 3,6 ha se nachází na Hradčanech a od Pražského hradu je oddělena Jelením příkopem. Založena byla Ferdinandem I. v roce 1534 na místě původních středověkých vinic. Prostor Královské zahrady je tvořen různými oddíly, které byly v průběhu času různě přepracovávány. Zahrady byly navrženy v renesančním stylu a postupem doby do nich přibylo více objektů. Především Letohrádek královny Anny, Míčovna,  sochy od Maxmilliána Brokofa a J. J. Bendla a Vila Edvarda Beneše.

Více informací a plánek Královské zahrady najdete na oficiálním webu Pražského hradu zde.

Foto: Královská zahrada, Wikipedia, autor: Prazak - vlastní dílo, CC BY 2.5 

Hartigovská zahrada

DALŠÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU 

2. Rajská zahrada, Na Valech, Hartigovská zahrada

V areálu Pražského hradu se nachází další zahrady, které jsou přístupné veřejnosti. Patří k nim Rajská zahrada, zahrada Na Valech a Hartigovská zahrada. Všechny tři jsou vzájemně propojeny a z vyhlídkových teras nabízí překrásné pohledy na Prahu. Na terase Hartigovské zahrady se pořádají koncerty a divadelní představení. Samotná Hartigova zahrada, která je také zajímavá tím, že v ní nenajdete žádné trávníkové plochy, ale pouze břečťan, veřejně přístupná není.

Pro lepší orientaci si můžete stáhnout mapu Pražského hradu zde.

Foto: Hartigovská zahrada, Wikipedia, autor: Sokoljan - vlastní dílo, CC BY 2.5 

Vrtbovská zahrada

NEJKRÁSNĚJŠÍ (BAROKNÍ) ZAHRADA PRAHY

3. Vrtbovská zahrada 

Vrtbovská zahrada je dle našeho názoru nejkrásnější barokní zahrada Prahy s krásným výhled na centrum Prahy a barokními sochy, včetně nejznámější sochy boha Erosa na létajícím delfínovi. Vznik palácové zahrady pro Jana Josefa hraběte z Vrby se datuje kolem roku 1720. Sochařskou výzdobu zahrady vytvořil Matyáš Bernard Braun. 

Do zahrady se dostanete nenápadným vchodem z Karmelitské ulice na Malé Straně (5 minut cesty od konce Karlova mostu na Malé straně a 3 minuty od Malostranského náměstí). Návštěvu zahrady spojte s procházkou po kouzelné Malé Straně a prohlédnutím chrámu sv. Mikuláše nebo Maltézského náměstí. Zahradu si můžete i pronajmout pro společenské akce do 400 osob.

Foto: Vrtbovská zahrada , Wikipedia, autor: Juan de Vojníkov - vlastní dílo, CC BY 2.5 

Zahrady pod Pražským hradem, Praha

PŮVAB PALÁCOVÝCH ZAHRAD

4. Zahrady pod Pražským hradem


Najdete je pod Pražským hradem směrem k Malé Straně a tvoří je celkem pět zahrad a Galerie Ledeburské zahrady. Zahrady tvoří jeden procházkový okruh.Veřejnosti jsou přístupny Ledeburská zahrada, Malá Pálffyovská zahrada, Velká Pálffyovská zahrada a Malá Fürstenberská zahrada. 

U spodní saly terreny v Ledebourské zahradě je přístup do bohatě štukově zdobené galerie, sloužící ke společenským akcím. Zahrada přiléhá k Ledebourskému paláci, kde sídlí Národní památkový  ústav, který Palácové zahrady spravuje. Komplex terasových zahrad s pavilony a drobnou architekturou má podmanivou romantickou atmosféru umocněnou krásným výhledem na Prahu. Zahrady pod Pražským hradem a jejich terasy jsou také vyhledávány pro svatby a společenské akce. 

Všechny zahrady jsou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Více informací o Palácových zahradách (včetně plánku zahrad) najdete na stránkách Národního památkového ústavu zde

Foto: Palácové zahrady, Wikipedia, autor: Pastorius

Zahrada Kinských, Praha

PRO KLIDNOU PROCHÁZKU

5. Zahrada Kinských 


Zahrada (někdy též nazývána Kinského sady) o výměře 22 hektarů leží na svahu Petřína a od ostatních petřínských zahrad je oddělena Hladovou zdí. Zahrada vznikala v letech 1828 až 1861, jako doplněk empírového letohrádku a byla koncipována v anglickém romantickém stylu. Hlavní vstup je z náměstí Kinských a zahrada má i další vstupy, včetně několika průchodů v Hladové zdi ze sousední zahrady Nebozízek. V zahradě se nachází Letohrádek Kinských s národopisnou expozicí Národního muzea.

Foto: Zahrada Kinských na podzim, Wikipedia

Valdštejnská zahrada v Praze

OÁZA MALÉ STRANY 

6. Valdštejnská zahrada


Valdštejnská zahrada je po zahradách Pražského hradu druhou největší zahradou v centru Prahy. Zahrada vznikla ve stylu italského manýristického parku. Najdete v ní největší sala terrena v Praze, umělou krápníkovou jeskyni (grotto), velký bazén s umělým ostrovem, skleník, Valdštejnskou jízdárnu a mnoho soch a kašen. Vstup do zahrady je z Letenské ulice nebo branou od stanice metra Malostranská. Zahrada je součástí sídla Senátu ČR.

Foto: Valdštejnská zahrada, Wikipedia Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Zahrada Strakovy akademie v Praze

ZAHRADA VLÁDY ČR 

7. Zahrada Strakovy akademie


Zahrada Strakovy akademie, chráněna jako památka UNESCO, obklopuje Strakovou akademii, místo Úřadu vlády ČR. Najdete v ní mnoho rostlin, sochy a vodní fontánu. Do zahrady je vstup možný pouze v sobotu. Zahrada prošla v letech 2021 - 2022 rozsáhlou rekonstrukcí.

Foto: Socha Sibyly Lybijské v zahradě Strakovy akademie v Praze, Wikipedia, Author. Marie Čcheidzeová

Černínský palác v Praze

SKRYTÝ KLENOT U LORETY

8. Zahrada Černínského paláce

Zahrada byla vybudována v 17. století spolu s barokním Černínským palácem, který slouží v současné době pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Zahradu najdete kousek od Pražského hradu na Loretánském náměstí, ze kterého je do zahrady vstup. Zahrada v Černínském paláci má terasovité uspořádání, které zahrnuje různé terasy, fontány, sochy a trávníky. Na vzhledu zahrady pracovalo několik významných architektů své doby, mimo jiné Francesco Caratti a Domenico Rossi. V 19. století se zahrada dočkala obnovy a proměnila se do stylu anglického parku.

Pražská Loreta na Loretánském náměstí má věž se zvonkohrou, která je největší  historickou chrámovou zvonkohrou v Evropě. Za ní se nachází nádvoří s poutními ambity a kostelem Narození Páně. Areál je spojen s klášterem kapucínů, který je správcem Lorety.

Foto: Wikipedia, Hradčany,Černínský palác, před ním letohrádek v Černínské zahradě,  Author: Daniel Baránek

Šternberský palác (na Hradčanech) v Praze

ROMANTIKA MALÉ ZAHRADY

9. Zahrada Šternberského paláce (na Hradčanech)

Šternberský palác (na Hradčanech) (Šternberský palác na Malostranském náměstí je jiná budova) ukrývá malou, ale o to zajímavější a romantickou zahradu. Její návštěva bude zážitkem i pro milovníky umění, kteří v ní najdou díla české sochařské tvorby 20. století včetně soch a plastik Jana Štursy, Vincence Makovského nebo Josefa Kaplického. 

V prostorách Šternberského paláce se nachází stálé expozice Národní galerie Praha a konají se tam koncerty klasické hudby. Více informací  o Šternberském paláci najdete na webové stránce Národní galerie.

Foto: Šternberský palác, Jelení příkop, Wikepedia, autor:Dobroš

Kaple Jezulátka v Seminářské zahradě v Praze

SADY PRO ZAMILOVANÉ 

10. Petřínské sady

Petřínské sady zaujímají rozsáhlou plochu na svahu Petřína mezi Malou Stranou, Strahovem a Smíchovem. Kromě Seminářské zahrady a zahrady Nebozízek je součástí také okolí Petřínské rozhledny a kostela svatého Vavřince.

Dále v sadech najdete půvabný Růžový sad se zahradou Květnice (kde na ploše cca 6 hektarů je vysázeno na 7 800 exemplářů růží), Petřínskou rozhlednu nebo Zrcadlové bludiště. Severně od vrcholu leží Velká strahovská zahrada a Lobkovická zahrada. Petřínské sady nabízejí krásné výhledy na Prahu a jsou přístupné celoročně.

Foto: Kaple Jezulátka v Seminářské zahradě, Wikepedia, autor: ŠJů (cs:ŠJů)

Františkánská zahrada v Praze

OÁZA NA NOVĚM MĚSTĚ

11. Františkánská zahrada

Narozdíl od ostatních zahrad tohoto výběru leží Františkánská zahrada na Novém Městě mezi Jungmannovým a Václavským náměstím a Vodičkovou ulicí, v blízkosti kostela Panny Marie Sněžné. Přístup do zahrady je z Jungmannova náměstí nebo pasážemi z Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. 

Zahrada vznikla při sousedním františkánském klášteře ( původně karmelitánském) s kostelem Panny Marie Sněžné jako užitková zahrada. Představuje ojedinělou přírodní oázu v srdci města, která je velmi oblíbena místními obyvateli. V půvabné komorní zahradě najdete klid, živé ploty, růže, lavičky a sochařskou fontánu.

Foto: Kostel Panny Marie Sněžné, Praha, Wikipedia, Author: VitVit

UNIKÁTNÍ GIYOU GARDEN V SRDCI PRAHY
 

A pokud budete mít chuť poznat neobvyklou zahradu, kterou jinde neuvidíte - zahradu stříbrných a zlatých květin GIYOU GARDEN - je od Františkánské zahrady pouze pár kroků. Květiny vytváří precizním ručním šperkařským řemeslem česká rodinná firma, která vám bude ráda osobním průvodcem. Odhalte skryté klenoty Čech a jemný půvab květin ze stříbrné zahrady, zlaté zahrady nebo Royal zahrady

GIYOU
info@giyou.cz