Studium živé květiny

Jsou pro nás důležité především tvary květu - květní obal, tyčinky, pestík, květní lůžko a květní stopka - a jak jsou uspořádány. Pozorujeme živou květinu v jejím  různém  vývoji.

Stoly jsou v této fázi plné květin, váz, skic, tužek a pomocných knih. Květinu chceme co nejlépe pochopit, jen tak může být pro nás inspirací.

A výsledkem je pak představa modelu. A schopnost designéra na něm začít pracovat.